Kvalifikacija

Mūsų įmonei suteikta kvalifikacija

 

 
 1. Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 1753 ir suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.
 2. UAB „Kavesta“ dirba atestuoti ypatingojo statinio projekto vadovai ir ypatingojo statinio projekto dalies vadovai. Įmonė gali rengti susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių), vandens uostų statinių, kitų transporto statinių; inžinerinių tinklų: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statinių; kitos paskirties inžinerinių statinių projektus.
 3. Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijos išduoti kvalifikacijos atestatai Nr. 128-PmMT ir Nr. 279-A. UAB „Kavesta“ suteikta teisė atlikti melioracijos statinių projektavimą, melioracijos statinių statybą, melioracijos statinių techninę priežiūrą ir melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą.

 
 

UAB Kavesta

 

 

Yra įdiegusi integruotą vadybos sistemą, kuri apima kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos vadybą:

 1. Kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Bendrovė nuolat tobulina ir garantuoja paslaugų kokybę, atsižvelgdama į klientų poreikius ir laikydamasi teisinių bei kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 2. Aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Bendrovė mažina galimą poveikį aplinkai, rūšiuoja pavojingas atliekas ir antrines žaliavas, numato galimų avarijų prevencinius veiksmus, nenaudoja cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai, taupo gamtinius išteklius.
 3. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinka OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus. Bendrovė daug dėmesio skiria prevencinėms priemonėms, skirtoms darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe užtikrinti, naudojamoms ar planuojamoms visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo traumų, profesinių ligų ir profesinės rizikos.


 

Svetainės medis

Apie mus

UAB “Kavesta” – auganti, nuolat tobulėjanti, lanksčiai reaguojanti į rinkos ir technologijų pokyčius projektavimo ir statybos bendrovė, įsikūrusi Šilutėje. Pagrindinė bendrovės veikla – statybos ir remonto darbai, projektavimo paslaugos.

 

Kontaktai

 • Tilžės g. 48
     LT-99168, Šilutė
 • Tel. Nr.: (8~441) 54713
 • El. paštas: info@kavesta.lt